Events

Expired
Şubat 28, 2024
7:00 pm
mHDPK Hastalarında Güncel Gelişmeler Dr. Erdem Çubukçu Metastatik Mesane Kanserinde Sistemik Tedavi Güncellemesi Dr. Murat Sarı
Expired
HER2 Pozitif Meme Kanseri Neoadjuvan Tedavide Son Durum Dr. Adem Deligönül HER2 Pozitif Meme Kanseri Neoadjuvan Tedaviye Tam Yanıt Vermeyen Hastalıkta Adjuvan Yaklaşımlar Dr. Okan Avcı
Expired
Mayıs 29, 2024
7:00 pm
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Dinçer 1. Basamak Tedavi Dr. Osman Köstek İdame Tedavi Dr. Metin Demir
Upcoming
Ağustos 13, 2024
7:00 pm
Oturum Başkanı: Dr. Ozan Yazıcı Vaka Eşliğinde Tedavi Yönetimi Dr. Ozan Yazıcı KRAS G12C inhibitor Tedavi Yan Etki Yönetimi Dr. İlhan Hacıbekiroğlu
Latest Posts
Categories