Canlı Yayın

Upcoming
HER2 Pozitif Meme Kanseri Neoadjuvan Tedavide Son Durum Dr. Adem Deligönül HER2 Pozitif Meme Kanseri Neoadjuvan Tedaviye Tam Yanıt Vermeyen Hastalıkta Adjuvan Yaklaşımlar Dr. Okan Avcı
Expired
Şubat 28, 2024
7:00 pm
mHDPK Hastalarında Güncel Gelişmeler Dr. Erdem Çubukçu Metastatik Mesane Kanserinde Sistemik Tedavi Güncellemesi Dr. Murat Sarı
Expired
Şubat 27, 2024
7:00 pm
Oturum Başkanı: Dr. Murat Araz 19:00-1945 Mide Kanserinde Güncel Gelişmeler Dr. Cemil Bilir 19:45-20:30 Özefagus Kanserinde Güncel Gelişmeler Dr. Bülent Erdoğan
Expired
Şubat 21, 2024
7:00 pm
Oturum Başkanı: Dr. Ozan Yazıcı Erken Evre Üçlü Negatif Meme Kanserinde Klinik Yaklaşımlar Dr. Osman Köstek İleri Evre Üçlü Negatif Meme Kanserinde Yeni Bir Aktör – Sacituzumab Govitecan / Gerçek Vaka Deneyimleriyle Dr. Fatih Karataş
Expired
Aralık 14, 2023
7:00 pm
Moderatör: Dr. İbrahim Vedat Bayoğlu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Hedefe Yönelik Tedavi Dr. İlhan Hacıbekiroğlu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan İmmünoterapi Dr. Osman Köstek
Expired
Aralık 5, 2023
7:00 pm
Oturum Başkanı Prof. Dr. Onur Eşbah Konuşmacılar Doç. Dr. Fatih Karataş HER2(+) Meme Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedaviler Prof. Dr.Turgut Kaçan Metastatik HER2(+) Meme Kanserinde Güncel Tedaviler
Expired
Aralık 12, 2023
7:00 pm
19:00-19:15 Açılış Prof.Dr.İlhan Hacıbekiroğlu 19:15-19:45 Metastatik Mide ve Gastroözofageal Bileşke Adenokanserlerinde 1. Basamak Tedavi İmmünoterapi Yaklaşımları Prof.Dr.İlhan Hacıbekiroğlu 19:45-20:15 Özfagus ve Mide Kanserlerinde Neoadjuvan / Adjuvan İmmünoterapi Yaklaşımları Doç.Dr. Osman Köstek 20:15- 20:45 “Soru/Cevap”
Expired
Ekim 24, 2023
7:00 pm
Oturum Başkanı: Murat Araz Konu: HCC Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Konu 1: Metastatik hastalıkta en doğru 1. basamak tedaviyi seçmek Konuşmacı: Fatih Gürler Konu 2: Her evrede lokal tedavi ile sistemik tedaviyi birleştirmek Konuşmacı: Okan Avcı
Expired
Kasım 29, 2023
7:00 pm
Dr. Murat Sarı : 1. Basamak Tedavide IO Rolü Dr. Ayşe Demirci: 2. Basamak Tedavide IO Rolü
Latest Posts
Categories