MİDE-ÖZFAGUS KANSERLERİNDE İMMÜNOTERAPİ YAKLAŞIMLARI

19:00-19:15
Açılış
Prof.Dr.İlhan Hacıbekiroğlu

19:15-19:45
Metastatik Mide ve Gastroözofageal Bileşke Adenokanserlerinde 1. Basamak Tedavi İmmünoterapi Yaklaşımları
Prof.Dr.İlhan Hacıbekiroğlu

19:45-20:15
Özfagus ve Mide Kanserlerinde Neoadjuvan / Adjuvan İmmünoterapi Yaklaşımları
Doç.Dr. Osman Köstek

20:15- 20:45
“Soru/Cevap”

Event Details
 • Start Date
  Aralık 12, 2023 7:00 pm
 • End Date
  Aralık 12, 2023 8:45 pm
 • Status
  Expired
 • Category
Event Details
 • Start Date
  Aralık 12, 2023 7:00 pm
 • End Date
  Aralık 12, 2023 8:45 pm
 • Status
  Expired
 • Category