METASTATİK KOLOREKTAL KANSER TEDAVİSİ: 1. BASAMAK TEDAVİ VE İDAME TEDAVİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Dinçer

1. Basamak Tedavi
Dr. Osman Köstek

İdame Tedavi
Dr. Metin Demir

Event Details
Event Details