KRAS G12C MUTANT METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanı: Dr. Ozan Yazıcı

Vaka Eşliğinde Tedavi Yönetimi
Dr. Ozan Yazıcı

KRAS G12C inhibitor Tedavi Yan Etki Yönetimi
Dr. İlhan Hacıbekiroğlu

Event Details
Event Details