HER2 Pozitif Erken Evre Meme Kanserinin Optimal Yönetimi – Sorularla Derinleşen Bilgiler

HER2 Pozitif Meme Kanseri Neoadjuvan Tedavide Son Durum
Dr. Adem Deligönül

HER2 Pozitif Meme Kanseri Neoadjuvan Tedaviye Tam Yanıt Vermeyen Hastalıkta Adjuvan Yaklaşımlar
Dr. Okan Avcı

Event Details
Event Details